Projectmanagement

Wat is projectmanagment?

Projectmanagement (ook wel projectbeheer) is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden. Projectmanagement is het werk van projectleiders en omvat doorgaans verscheidene deelprojecten met bijbehorende teams en teamleiders. (Bron: Wikipedia)

Wat is een project?

Een project is een, in de tijd en middelen begrensde, activiteit om iets te creëren. Het onderscheidt zich door zijn eenmalige karakter van een programma of proces. Een project wordt meestal in samenwerking met verschillende mensen en organisaties uitgevoerd. Het project wordt meestal vastgelegd in een projectplan en geregeld door projectmanagement.

De term ‘project’ kan op verschillende wijze worden gedefinieerd:

 • Een onderneming waarbij de inzet van mensen, materiaal en financiële middelen opnieuw is georganiseerd met als doel om een bepaalde hoeveelheid werk, of een specifieke opdracht te realiseren, begrensd door tijd of geld, en die leidt tot een in kwalitatief of kwantitatief opzicht gunstige verandering.
 • Een project is een tijdelijke managementomgeving die is gevormd met als doel om één of meer businessproducten voor een specifieke business case te leveren.
 • Een project is een unieke opgave, begrensd in tijd en middelen en afgesloten met een projectresultaat.
 • Een project is een tijdelijke inspanning met als doel het creëren van een uniek product of een unieke service.
 • Een project is een geheel van activiteiten om in een tijdelijke organisatie binnen gestelde condities een vooraf gedefinieerd resultaat te bereiken.

 (Bron: Wikipedia)

Voorbeelden van projecten

Waar kun je aan denken voor het inschakelen van een externe projectmanager?

 • Het ontwikkelen en implementeren van HR-beleid (met o.a.: personeelsgids, onboarding, engagement, binden, boeien, behouden, generatie XYZ.
 • Het opzetten van een nieuwe afdeling of vestiging
 • Het doorontwikkelen en implementeren van een business-idee
 • Het structureren van processen (LEAN)
 • Het ontwikkelen en implementeren van een marketingplan (huisstijl, verkoop, (social)media, presentatie, storytelling)
 • Duurzaam Ondernemen integreren in je bedrijf
 • Het stroomlijnen van de interne/externe communicatie
 • Het optimaliseren van het arbobeleid (veiligheid, gezondheid, ziekteverzuim, preventie, leefstijl, etc.)
 • Invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem (bijvoorbeeld ISO 9001)