Interim Management

Wat is een interim-manager? 

Een interim-manager is een tijdelijke manager (leidinggevende). Dergelijke personen worden voor een bepaalde tijd aangetrokken om de leiding van een afdeling of een organisatie op zich te nemen. Vaak gaat het om externe personen, dat wil zeggen functionarissen van buiten de eigen organisatie (Bron: Wikipedia)

Taken interim-manager

Hoe het werk van een interim-manager er uitziet, is afhankelijk van de reden van het inhuren.
Enkele voorbeelden van mogelijke taken zijn:

 • Aansturen en ondersteunen van een team van medewerkers
 • Aandragen van verbeterpunten op algemeen en/of beleidsniveau
 • Opstellen van managementrapportages
 • Schrijven van beleidsplannen, marketingplannen, etc.
 • Verstrekken van advies aan overige leden van het management
 • Doorvoeren van specifiek beleid (bijvoorbeeld in het kader van tijdelijke projecten, bezuinigingsrondes of verandertrajecten)
 • Vertaalslag maken van strategie naar praktijk

Waarom een interim-manager?

De redenen om een interim-manager aan te trekken, variëren nogal. Enkele voorbeelden zijn:

 • Overbruggen van de (tijdelijke) afwezigheid van een werknemer (bijvoorbeeld door (zwangerschaps)verlof, ziekte, non-actiefstelling, promotie of ontslag)
 • Tijdelijk vergroten van de arbeidsproductiviteit door een toenemende vraag
 • Ondersteunen bij tijdelijke projecten die parallel lopen aan de overige bedrijfsprocessen
 • Uitvoeren van ingrijpende veranderingsprocessen en/of impopulaire maatregelen
 • Vergroten van de kennis en/of ervaring binnen een organisatie

Branches

Als interim-manager vind ik mijn weg binnen de meest uiteenlopende bedrijven en non-profitorganisaties op allerlei afdelingen (algemeen of operationeel management, facility, personeelszaken, inkoop, verkoop, marketing, etc.).